Kisko-Perniö yhdystie

Kisko-Perniö yhdystie tiedottaa

 

Tällä sivulla tiekunta tiedottaa Yhdystien siltahankkeesta.

Vuosikokouksessa 20.2.2022 (§11) päätettiin uusia Metolanjoen ylittävä
silta ja edetä kyseisen parantamishankkeen osalta.

Perustettiin toimikunta, johon valittiin Voitto Hassi, Pertti Heininen, Jarmo Ojamo, Kalle Virtanen ja Pirjo Lönnqvist, selvittämään ja hoitamaan siltahankkeen käytännön asioita.

Toimikunta on ollut yhteydessä viranomaisiin ja asiantuntijoihin. Tiestöpalvelu Seppälä /Sakari Seppälä toimii projektinjohtokonsulttina ja häneltä on tilattu sillan uusimisen alustava suunnittelu. Seppälä on laatinut tarjouspyynnöt sekä kilpailuttanut toimijat koskien eliöstöselvitystä sekä maaperätutkimuksia.


Ympäristön suursimpukkatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko uusittavan sillan ympäristössä suojeltavia vuollejokisimpukoita. Tutkimus tehdään heti kun siihen on saatu viranomaisen lupa. Tämän jälkeen voidaan tehdä maaperätutkimukset.

Kun simpukka- ja maaperätutkimuksista on saatu tulokset ja raportit, voidaan edetä varsinaiseen suunnitteluun ja geotutkimuksiin.


Sillan kuntoarvioinnin (kevät 2021) perusteella on asetettu sillalle Salon kaupungin hyväksymä painorajoitukset 20 tonnia tai yhdistelmällä 40 tonnia. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja painorajoituksista kertovat liikennemerkit on pystytetty.


Toimikunta on toiminut hankkeen osalta vuosikokouksen antamin valtuuksin ja kokouksessa päätetyn mukaisesti. Päätökset on tehty yksimielisesti.


Toimikunta laatii hankkeelle tarkemman aikataulun, kun ympäristöasioihin liittyvät luvat on saatu, tutkimukset on tehty, niiden tulokset analysoitu ja loppupäätelmät valmiina.

Tiedotamme jatkossa tarpeen mukaan.

Kisko-Perniö yhdystie, siltatoimikunta

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi hoitokunnan sihteerille: pirjo.lonnqvist@gmail.com.