Kisko-Perniö yhdystie

Kisko-Perniö yhdystie tiedottaa

 

Tällä sivulla tiekunta tiedottaa Yhdystien siltahankkeesta.

 

Tiedote 1.8.2023

 

Tiedoksenne, että Metolanjoen ylittävän sillan uusimishanke on valmis.

-  kustannusarvio oli 204 900 €

-  toteutuneet kustannukset jäivät alle kustannusarvion 

-  ELY-keskuksen lopputarkastuksessa 21.6.2023 todettiin työ valmiiksi ja suunnitelman mukaisesti tehdyksi

- siltaurakan laskut on kaikki maksettu 

- ELY-keskus on suorittanut tiekunnalle loppumaksatuksen avustussummasta 31.7.2023

- valtionavustusta hankkeeseen saatiin kaikkiaan 167 635 € 

 

Tiedote 15.5.2023

 

Tiedoksenne, että Metolanjoen ylittävän sillan uusimishanke etenee:

Työt siltatyömaalla alkavat torstaina 25.5.2023.

Työmaasta/kiertotiestä kertovat liikennemerkit asetetaan paikoilleen tällä viikoll.a

 

Tiedote 19.10.2022 

Tiedoksenne, että Metolanjoen ylittävän sillan uusimishankkeen osalta on edetty seuraavasti: 

Selvitykset ja tutkimukset on tehty ja tarvittavat lausunnot saatu.

Yksityistiesuunnitelma ”Kisko- Perniö yhdystien yksityistie, Salo: Metolanjoen sillan uusiminen putkisiltana ” on valmistunut lokakuun alussa.

Salon kaupunki (kaupunkikehityslautakunta 23.8.2022 §150 ja kaupunginhallitus 5.9.2022 § 295) ei myöntänyt avustusta eikä tiekunnan mahdolliseen pankkilainaan takausta.

Siltatoimikunta jatkaa projektin eteenpäinviemistä.

Urakkatarjoukset pyydetään syksyn aikana ja valtionavustushakemus jätettäneen heti vuodenvaihteen jälkeen.

Tiedote 10.8.2022

Ympäristön suursimpukkatutkimus jokiuomassa (32 m) on tehty. Suojeltavia vuollejokisimpukoita ei tutkimuksessa löytynyt, joten simpukoiden suojelun osalta ei ylimääräisiä kustannuksia synny.

Maaperätutkimus on tehty.

Edetään rumpusillan suunnitteluun, joka on edullisin sillan toteutusvaihtoehto.

Vuosikokous 20.2.2022

Vuosikokouksessa 20.2.2022 (§11) päätettiin uusia Metolanjoen ylittävä
silta ja edetä kyseisen parantamishankkeen osalta.

Perustettiin toimikunta, johon valittiin Voitto Hassi, Pertti Heininen, Jarmo Ojamo, Kalle Virtanen ja Pirjo Lönnqvist, selvittämään ja hoitamaan siltahankkeen käytännön asioita.

Toimikunta on ollut yhteydessä viranomaisiin ja asiantuntijoihin. Tiestöpalvelu Seppälä /Sakari Seppälä toimii projektinjohtokonsulttina ja häneltä on tilattu sillan uusimisen alustava suunnittelu. Seppälä on laatinut tarjouspyynnöt sekä kilpailuttanut toimijat koskien eliöstöselvitystä sekä maaperätutkimuksia.


Ympäristön suursimpukkatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko uusittavan sillan ympäristössä suojeltavia vuollejokisimpukoita. Tutkimus tehdään heti kun siihen on saatu viranomaisen lupa. Tämän jälkeen voidaan tehdä maaperätutkimukset.

Kun simpukka- ja maaperätutkimuksista on saatu tulokset ja raportit, voidaan edetä varsinaiseen suunnitteluun ja geotutkimuksiin.


Sillan kuntoarvioinnin (kevät 2021) perusteella on asetettu sillalle Salon kaupungin hyväksymä painorajoitukset 20 tonnia tai yhdistelmällä 40 tonnia. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja painorajoituksista kertovat liikennemerkit on pystytetty.


Toimikunta on toiminut hankkeen osalta vuosikokouksen antamin valtuuksin ja kokouksessa päätetyn mukaisesti. Päätökset on tehty yksimielisesti.


Toimikunta laatii hankkeelle tarkemman aikataulun, kun ympäristöasioihin liittyvät luvat on saatu, tutkimukset on tehty, niiden tulokset analysoitu ja loppupäätelmät valmiina.

Tiedotamme jatkossa tarpeen mukaan.

Kisko-Perniö yhdystie, siltatoimikunta

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi hoitokunnan sihteerille: pirjo.lonnqvist@gmail.com.